Yoğun Bakım Ünitemizde; oksijen, nem ve ısı seviyeleri ayarlanabilen iki adet yoğun bakım kabini; kalp atım hızı, EKG, solunum sayısı, kan basıncı ve vücut ısısı gibi hayati belirtileri sürekli kontrol altında tutabilmemize yarayan hasta başı monitörü bulunmaktadır.